مستندات

پیکربندی و مفاهیم اولیه

ساختار لینک

 • vlaue1 : دسته بندی
 • vlaue2 : زیر مجموعه دسته بندی
 • vlaue3 : شرکت
 • CoNameExample: شپنا

احراز هویت

 • در Header با کلید Authorization مقدار به شکل بالا ارسال شود
 • دریافت توکن

  دریافت اطلاعات

  اطلاعات کدال

  • vlaue2 : زیر مجموعه دسته بندی
  • مقادیر قابل قبول برای (value2)
   • balancesheet (صورت وضعیت مالی)
   • cashflow (جریان نقدی)
   • incomestatement (صورت وضعیت سود و زیان)
  • CoNameExample: شپنا
  • تاریخ با فرمت json در body ارسال شود
  • تاریخ با فرمت string در میان ("")

  شاخص های اقتصادی

  اطلاعات معاملاتی

  اطلاعات اقتصادی